The GreenCarbon Initiative er en idé hvis tid er inde

The GreenCarbon Initiative arbejder for at fremme og udvikle potentialet for kulstofbinding i øko-systemer.

Klimaforandringer udgør en så stor trussel i forhold til menneskehedens ve og vel, at alle gode kræfter må involveres i at modvirke konsekvenserne. Den ubetinget største udfordring er at nedbringe de nuværende og kommende industrialiserede landes emissioner. Dernæst at overføre energiteknologi til udviklingslandene, der medfører, at de ikke opbygger samme afhængighed af fossile brændsler og samme ineffektivitet, som vi har gjort os skyldige i. Men der er et tredje element, der kan bidrage markant til at modvirke klimaforandringer. Det drejer sig om at lagre kulstof i landskaber - eller rettere sagt at genlagre kulstof.

  • ca 33 % af stigningen i atmosfærens indhold af CO2 gennem de sidste 150 år stammer fra rydning af skove, afvanding af vådområder og opdyrkning af prærier/højsletter (IPCC, 2000).
  • Dette kulstof kan ved etablering af hensigtsmæssig, CO2-bevidst drift af land- og skovbrug kanaliseres tilbage i de selv samme økosystemer.
  • Det er endda sådan, at potentialet er endnu større. Det vil sige, at landbrug og skovbrug kan medvirke til at vi ikke igen bringer os i samme situation.
  • Faktisk skal land- og skovbruget - eller mere korrekt betegnet biosfæren, idet man derved medtager naturområder - kun øge sin kulstof-"bæreevne" med 12 % for at bringe os tilbage til et førindustrielt CO2 niveau i atmosfæren. Det er ingen uoverkommelig opgave.

Opgaven for The GreenCarbon Initiative er at udnytte dette potentiale og udvikle instrumentet kulstofbinding i øko-systemer, så det bliver et reelt og i praksis anvendeligt bidrag til at modvirke klimaforandringer. 

Reference: IPCC 2000:  IPCC special report on land use and land use changes and forestry. Watson, R.T. et al, (ed.) www.ipcc.ch