Barritskovs CO2-plan

Ændringer i driften på Barritskov giver et stort CO2-lagringspotentiale.

 Siden 2005 har Barritskov arbejdet på at etablere status og kvantificere potentialet for kulstofbinding i den stående vedmasse, i jordbunden og ved ændret hydrologi i både skov og i det åbne land.

Det har vist sig, at der samlet set er stort potentiale i et naturnært drevet skovbrug, hvis skoven drives med henblik på optimal kulstofbinding. Samlet set er der ved kulstof-drift mulighed for at øge kulstofbindingen i skoven med 3 tons kulstof pr. hektar om året.

På agerjorden er der ligeledes et stort potentiale for øget kulstofbinding ved omlægning til vedvarende græs. Dette vurderes til et øget kulstofbinding på 1 ton kulstof pr. hektar om året. Ændret hydrologi på organiske jorde i omdrift vurderes at medføre øget kulstofbinding, men det er et område der ikke er særlig velbeskrevet. Samlet vurderes en omlægning til kulstof-drift af Barritskov at have positiv virkning på naturværdierne, miljøet og på landskabet som helhed.

Barritskovs CO2-plan er præsenteret i en folder der kan læses her>> klik her for CO2-plan. Det bagvedliggende studie til kvantificering af kulstoflagring kan læses her >>  klik her for studie over kulstoflagring